Jonge Poerink Conveyors

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, KOSMETYCZNY I LAKIERNICZY

Wybierz sektor

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, KOSMETYCZNY I LAKIERNICZY

Producentom z branży farmaceutycznej i kosmetycznej stawiane są wysokie wymagania. Transport produktów wymaga wydajności i kontroli, a jakość i niezawodność są tu niezbędne. Jonge Poerink Conveyors oferuje zrównoważone systemy transportowe i stoły buforowe spełniające wysokie wymagania przemysłu medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

  • Wysoka wydajność
  • Higieniczna konstrukcja
  • Niezawodność
Pytania? Skontaktuj się z nami!