Jonge Poerink Conveyors

Privacy statement

Jonge Poerink Conveyors, gevestigd aan Industriestraat 6B 7622 AV Borne Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U heeft te allen tijd het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Contactgegevens

Industriestraat 6B

7622 AV Borne

Nederland

+31 (0)74 255 7430

privacy@jpconveyors.com

www.jpconveyors.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jonge Poerink Conveyors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser, IP-adres en apparaat type.
 • functie binnen een organisatie;
 • telefoonnummer;
 • bedrijfsnaam;
 • eventuele persoonsgegevens die u in een bericht aan ons verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jpconveyors.com  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jonge Poerink Conveyors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Jonge Poerink Conveyors baseert de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doelen op de volgende wettelijke verwerkingsgrondslagen:

 • toestemming van de betrokkene;
 • de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • het voldoen aan een wettelijke plicht;
 • het verrichten van onze reguliere bedrijfsactiviteiten (ons gerechtvaardigd belang) prevaleert.

Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door het versturen van een e-mail naar privacy@jpconveyors.com. De verwerkingen van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming die plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking daarvan blijven echter rechtmatig.

Sommige persoonsgegevens verwerken wij van u om een overeenkomst met u aan te gaan of omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting. Indien u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met u sluiten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jonge Poerink Conveyors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij op grond van de wet een andere bewaartermijn geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jonge Poerink Conveyors verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming gedeeld. De categorieën (externe) ontvangers zijn o.a.:

 • IT-dienstverleners;
 • Leveranciers;
 • Incassobureaus en juridische dienstverleners;
 • Overheidsinstanties

 

Binnen onze organisatie krijgen alleen degenen waarvan het (met het oog op het verwerkingsdoeleinden) noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, daartoe toegang. Dit zijn de afdelingen :

 • IT
 • Sales
 • Customers Service
 • Finance / HR

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jonge Poerink Conveyors gebruikt functionele, analytische en tracking cookies alsmede soortgelijke technieken (voor de leesbaarheid hierna gezamenlijk ‘cookies’ genoemd). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jonge Poerink Conveyors gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (de zogeheten ‘functionele cookies’). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies gebruiken wij om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over de typen cookies en de functionaliteit van de cookies die wij gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@jpconveyors.com. Uw webbrowser moet de mogelijkheid hebben cookies te weigeren en te verwijderen, alsook een aantal andere aan veiligheid gerelateerde besturingselementen. Als u uw browser gedrag met betrekking tot cookies of andere beveiligingsmaatregelen wenst te veranderen, raadpleeg de Help-bestanden of de on-line  ondersteuningssite.

Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • inzage vorderen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren;
 • persoonsgegevens laten verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken;
 • ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm aan u te verstrekken dan wel door te sturen naar een andere organisatie.

 

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen aanbiedingenof andere commerciële boodschappen die wij u hebben gezonden m.b.t. eerdere van ons aangekochte goederen of diensten

Als u (een van) de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@jpconveyors.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot het uitoefenen van (een van) uw rechten door u is gedaan, kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens over te leggen.  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jonge Poerink Conveyors wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jonge Poerink Conveyors neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@jpconveyors.com  of de contactgegevens bovenaan dit document.

 

Vragen? Neem contact op!